Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: GRUDZIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA: Co robić w ten smutny czas? Nadeszła zima Święta tuż tuż W świątecznym nastroju wdrażanie dzieci do okazywania innym szacunku, życzliwości i niesienia pomocy potrzebującym rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość zapoznanie z zawodem górnika oraz jego narzędziami pracy; kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników- „Barbórki” poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. … Czytaj dalejZamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: GRUDZIEŃ

Dola parasola

Dzisiaj przedstawiamy jedną z piosenek, którą dzieci uczą się w przedszkolu. Piosenka o smutnym parasolu. Zachęcamy do śpiewania z dziećmi, ponieważ w tekście pojawiają się słowa, dzięki którym ćwiczona jest artykulacja. Dola parasola (sł.H. Łochocka, muz. E.Pałłasz) 1.Stał parasol koło ściany,Przekrzywiony, zapłakany,Chlip, chlip, chlap. (bis)Nos drewniany wygiął w rurkę,A łzy w koło ciekną ciurkiem,Ciap, kap, … Czytaj dalejDola parasola

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: LISTOPAD

TEMATYKA TYGODNIOWA: Urządzenia elektryczne Polska moją ojczyzną A deszcz pada i pada… Zdrowie naszym skarbem rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie dbałość o porządek wokół siebie podczas zabawy i pracy przy stolikach kształtowanie postaw życzliwości i szacunku w stosunku do rówieśników i osób dorosłych formułowanie logicznych wypowiedzi na postawione pytania w oparciu o wysłuchany tekst … Czytaj dalejZamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: LISTOPAD

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: PAŹDZIERNIK

TEMATYKA TYGODNIOWA: Jesień w sadzie Jesień na działce Nasze rodziny Nasi domowi ulubieńcy Domy i domki wdrażanie do umiejętności podejmowania zgodnych zabaw z kolegami (powstrzymywanie się od zachowań agresywnych) wdrażanie do okazywania sobie wzajemnej życzliwości porządkowanie po sobie miejsca pracy i zabawy      uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów gimnastycznych        … Czytaj dalejZamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: PAŹDZIERNIK

Standardy dziecka 5-letniego w zakresie aktywności językowej:

przejawia wrażliwość słuchową i wzrokową, uważnie słucha np. rozmówcy, opowiadań, baśni i rozmawia o nich, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach, mówi niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji, w toku komunikowania się z innymi stosuje … Czytaj dalejStandardy dziecka 5-letniego w zakresie aktywności językowej:

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: WRZESIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA: Witaj przedszkole! Nasza sala kolorowa, do zabawy jest gotowa Bezpieczni w drodze do przedszkola Jesień w parku i lesie przypomnienie imion i nazwisk dzieci z grupy poznawanie swojej sali zabaw, łazienki, swojego miejsca w szatni i przydzielonego znaczka poznawanie i ustalenie norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie poznawanie otoczenia przedszkola – ogród … Czytaj dalejZamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: WRZESIEŃ